oververkeer.nl

Beschrijving

Het Regionaal Orgaan Verkeers-veiligheid Gelderland (ROVG) wil met deze kaart aandacht vragen voor kruispunten waar nog relatief veel ongevallen gebeuren en voor belangrijke doelgroepen. Op basis van informatie van de wegbeheerders is voor de kruispunten tevens aangegeven of er recent maatregelen zijn uitgevoerd of gepland.

De registratie van ongevallen is niet volledig Bij het gebruik van de kaarten moet bedacht worden dat deze een indicatief maar geen compleet beeld geven.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het ROVG: telefoon 026-3599840, email rovg@gelderland.nl.

Bronnen

De ongevallen zijn afkomstig uit het BRON bestand van het ministerie van IenM. Daarin zijn alle door de politie geregistreerde ongevallen opgenomen.

In de kaart zijn alleen die ongevallen opgenomen waarvan de locatie precies bekend is.

Oververkeer.nl

Oververkeer.nl is een initiatief van Hastig. Oververkeer.nl biedt de mogelijkheid om in de toekomst als extra lagen bijvoorbeeld (fiets)-intensiteiten of schoolroutes in beeld te brengen. Door uitwisselen en delen van informatie ontstaan nieuwe verbanden. Interesse? Neem contact op met kaart@hastig.nl.

(c) Hastig 2013


Gevaarlijke locaties
 
Gevaarlijke kruispunten 2008-2012
Gevaarlijke kruispunten 2007-2011
Gevaarlijke kruispunten en wegvakken 2006-2010Wegbeheerder:    rijk    provincie    gemeenteDoelgroep periode  2007-2011

Letselongevallen met fietsers
Letselongevallen met jonge bestuurders (16-24jr)
Letselongevallen met ouderen (60 jr en ouder)Ernstige ongevallen
 
Dodelijke ongevallen 2007-2011


Tips

Oververkeer.nl helpt om verbanden te zien. Een kruispunt waar veel ongevallen gebeuren kan best wel eens een knelpunt zijn voor de fietsers. Door de laag met fietsongevallen en de laag met gevaarlijke kruispunten aan te zetten kan dat voor een gemeente snel worden achterhaald.

Door te kijken naar de laag met fietsongevallen kunnen bijvoorbeeld knelpunten in (school)routes worden onderscheiden.